Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

  • Tekstet versjon av film om næringslivet i Sarpsborg ifbm prosjektet Mulighetsriket, 2019. NB! Musikken er rettighetsbelagt og kan ikke benyttes videre uten avklaring med infoseksjonen.
  • Utekstet versjon av film om næringslivet i Sarpsborg ifbm prosjektet Mulighetsriket, 2019. NB! Musikken er rettighetsbelagt og kan ikke benyttes videre uten avtale med infoseksjonen.
  • Oppsummering av Østfold-ambassadørenes samling i Halden og Sarpsborg høsten 2019. NB! Musikken er rettighetsbelagt og kan ikke videreformidles eller benyttes i andre sammenhenger.
  • Ta ferien i Østfold! Østfoldambassadører kommer med lokale ferietips for sommeren 2019. Lise Gro Ramdahl